Наша историја

ГОДИНА 1935.

2019-11-30T05:51:58+01:00

Др Геодон Дунђерски враћа Пивару Јовану Аппелу (сину Јосифу Апела, унук Јована Апела), који је откупио делове од сувласника и постао једини власник. Настаје нишка пивара „Апеловац“ Јована Аппела.

ГОДИНА 1935.2019-11-30T05:51:58+01:00

ГОДИНА 1930.

2019-11-30T05:48:13+01:00

На Другој земаљској привредној изложби у Скопљу Нишка пивара Лазар Дунђерски одликована златном колајном. То је повод да Пивара свим потрошачима почиње да „препоручује своје “првокласно жуто салонско и [...]

ГОДИНА 1930.2019-11-30T05:48:13+01:00

ГОДИНА 1925.

2019-11-30T05:47:13+01:00

Под десетогодишњи закуп Пивару узима познати индустријалац, др Геодон Дунђерски, власник пиваре у Великом Бечкереку. Објављује се „слање пива на телефонски позив“. У сали хотела „Европа“ почиње точење пива, [...]

ГОДИНА 1925.2019-11-30T05:47:13+01:00
Go to Top