KАРИЈЕРА

„Нишкој пивари потребни радници на позицији „Електричар“ са следећим описом послова:

– врши свакодневну контролу стања уређаја, опреме и ел. инсталација
– дефектажа кварова и отклањање истих
– сменске активности

Квалификације:

III и IV степан ССС електроструке

Заинтересовани могу оставити свој CV на портирници Нишке пиваре или послати на мејл: office@niskapivara.rs

ТЕХНИЧАР ХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

 

Опис посла:

1. Прикупљање узорака за хемијске анализе из производног погона

2. Хемијске анализе воде, сировина, полупроизвода, готових производа и друге анализе процесне контроле

3. Извођење пробних експеримената у циљу увођења и усвајања нових техника и метода рада

4. Прописно и уредно вођење процесних резултата у писаној и електронској форми

5. Прање и припрема лабораторијског посуђа, и одржавање опреме у лабораторији

6. Одржавање хигијене непосредног радног окружења, ред и уредност у лабораторији по принципима добре лабораторијске праксе

7. Придржавање утврђених процедура, упутстава и мера у оквиру сектора

 

Образовање:

– VII степен хемијског усмерења (завршен хемијски факултет, или технолошко-прехрамбени) или IV степен стручне спреме хемијски техничар, хемијско-технолошки техничар, прехрамбени техничар

– Претходно искуство на сличним пословима (предност, али није неопходно)

 

Пожељне личне особине кандидата:

– радна, одговорна и организована особа

– комуникативна и толерантна особа, склона како тимском тако и самосталном раду

– оријентисаност на резултате

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

БЕСПЛАТНА ИНФО ЛИНИЈА ЗА ПОТРОШАЧЕ

  ПОЗОВИТЕ НАС

0800 077 770

НАШ БИЛТЕН

Пријавите се на наш билтен