Пивара „Београд“ преузима обавезу да Нишку пивару оспособи за рад.