Под десетогодишњи закуп Пивару узима познати индустријалац, др Геодон Дунђерски, власник пиваре у Великом Бечкереку. Објављује се „слање пива на телефонски позив“. У сали хотела „Европа“ почиње точење пива, на свечаности са 300 званица