Др Геодон Дунђерски враћа Пивару Јовану Аппелу (сину Јосифу Апела, унук Јована Апела), који је откупио делове од сувласника и постао једини власник. Настаје нишка пивара „Апеловац“ Јована Аппела.