На Другој земаљској привредној изложби у Скопљу Нишка пивара Лазар Дунђерски одликована златном колајном. То је повод да Пивара свим потрошачима почиње да „препоручује своје “првокласно жуто салонско и црно бок-пиво“