Пивару су наследили синови Јована Аппела, после његове смрти