Погон постаје Пивара Ниш, уз даље реконструкције. Остварена рекордна производња од 30 хиљада хектолитара.