Нашата история

2018 ГОДИНА

2021-04-11T09:14:33+02:00

През март 2018 г. Нишко пиво се представя на потребителите с нова визуална идентичност, която следва съвременните тенденции и отразява степента на ангажираност към всеки аспект на производството.

2018 ГОДИНА2021-04-11T09:14:33+02:00

2016 ГОДИНА

2021-04-11T09:16:56+02:00

Нишко пиво е върнато на пазара през юни 2016 г. Поддържайки духа на традицията на оригиналната рецепта на Йован Апел, днес то спазва най-добрите стандарти за качество, които потребителите [...]

2016 ГОДИНА2021-04-11T09:16:56+02:00

1975 ГОДИНА

2021-04-11T09:42:41+02:00

Реализирана е нова инвестиционна програма. Увеличава се капацитета, разширява се пазара, извършват се химични и микробиологични анализи, необходими за мониторинг на качеството на бирата. Общо 212 служители.

1975 ГОДИНА2021-04-11T09:42:41+02:00
Go to Top