Реализирана е нова инвестиционна програма. Увеличава се капацитета, разширява се пазара, извършват се химични и микробиологични анализи, необходими за мониторинг на качеството на бирата. Общо 212 служители.