Нишко пиво е върнато на пазара през юни 2016 г. Поддържайки духа на традицията на оригиналната рецепта на Йован Апел, днес то спазва най-добрите стандарти за качество, които потребителите заслужават.