В Женева бира „Синджелич“ е отличена със златен медал, а бирите „Наисус“ и „Медиана“ спечелват сребърни медали.