През март 2018 г. Нишко пиво се представя на потребителите с нова визуална идентичност, която следва съвременните тенденции и отразява степента на ангажираност към всеки аспект на производството.