Заводът става „Пивара Ниш“ с продължаващи реконструкции. Постигнато е рекордно производство от 30 хиляди хектолитра.