Д-р Геодон Дунджерски връща пивоварната на Йован Апел (син на Йосиф Апел и внук на Йован Апел), който купува дяловете от съсобствениците и става едноличен собственик. Така се създава нишката бирена фабрика „Апеловац“ на Йован Апел.