На второто Национално икономическо изложение в Скопие, нишката пивоварна „Лазар Дунгерски“ е наградена със златен медал. Това е причината, поради която Пивоварната започва да препоръчва своето „първокласно жълто салонно и черно бок-пиво“ на всички потребители .