Пивоварната е отдадена под наем за десет години на известния индустриалец д-р Геодон Дунгерски, собственик на пивоварната във Велики Бечкерек. Обявява се „изпращане на бира след обаждане по телефона“. Наливането на бира започва в залата на хотел „Европа“, на церемония с 300 гости.