Пивоварната е наследена от синовете на Йован Апел, след смъртта му.