Нишко пиво, разпознаваема бирена марка от южната част на Сърбия, се произвежда и консумира от 1884 година, когато за първи път е произведено по рецептата на Йован Апел, който създава първото промишлено предприятие в град Ниш – Парна пивоварна, с капацитет 20 хектолитра на ден. Йован Апел е притежавал пивоварна и в град Алексинац, с „казан на Шимелбуш“ от Виена.