През март 2018 г. Нишка пивара представя на потребителите си нова визуална идентичност „Нишко“, която следва съвременните тенденции и отразява степента на ангажираност към всеки аспект на производството.