На 88-ия международен селскостопански панаир в Нови Сад комисията за оценка на качеството на бирите и подобните на бира продукти, въз основа на оценените проби, присъди на Нишка пивара най-високата оценка в конкуренцията на индустриалните бири и признанието „Шампион по качеството на продуктовата група“ за Нишко пиво.