През януари 2021 г. Стопанската камара на Сърбия – РСК Ниш присъди на Нишка пивара годишната награда за специален принос в икономиката на региона за 2020 г.