Новите собственици закупуват пивоварната в Ниш, която тогава е в несъстоятелност, през август 2015 г. и се учредява ново юридическо лице „Нишка пивара“ д.o.o. Ниш.