С присъда на Военния съд на Нишкия военен окръг Пивоварната става държавно предприятие, с наименованието „Червена звезда“.