Първата бира в Ниш е произведена по рецептата на Йован Апел, който е построил първото нишко индустриално предприятие – Парната пивоварна, с капацитет 20 хектолитра на ден.