Капацитетът се увеличава до 25 000 хектолитра бира годишно.