History of the brewery2021-04-20T09:33:13+02:00

ABOUT US
HOW IT ALL BEGUN

Niško beer, a recognizable brand of beer from the south of Serbia, has been nurtured and preserved since 1884, when it was first produced according to the recipe of Johan Appel, who built the first Nis industrial company – Steam Brewery, with a capacity of 20 hectoliters per day. Jovan Appel also had a brewery in Aleksinac, with a “cauldron from Šimelbuš” in Vienna.

OUR AND YOUR NIS BEER THROUGH HISTORY

Throughout its long history, Niško and other brands of Niška pivara have undergone changes that Niška pivara itself has gone through. Through its ups and downs, Niško beer has survived, remaining close to the people of southern Serbia.

1884

ГОДИНА 1884.

Нишко пиво, препознатљив бренд пива са југа Србије, негован је и чуван од 1884. године, кад је први пут произведен по рецептури Јохана Аппела који је изградио прво нишко индустријско предузеће – Парну пивару, са капацитетом од 20 хектолитара дневно. Јован Аппел имао је и пивару у Алексинцу, са „казаном од Шимелбуша у Бечу

1887

1925

ГОДИНА 1925.

Под десетогодишњи закуп Пивару узима познати индустријалац, др Геодон Дунђерски, власник пиваре у Великом Бечкереку. Објављује се „слање пива на телефонски позив“. У сали хотела „Европа“ почиње точење пива, на свечаности са 300 званица

1930

ГОДИНА 1930.

На Другој земаљској привредној изложби у Скопљу Нишка пивара Лазар Дунђерски одликована златном колајном. То је повод да Пивара свим потрошачима почиње да „препоручује своје “првокласно жуто салонско и црно бок-пиво“

1935

ГОДИНА 1935.

Др Геодон Дунђерски враћа Пивару Јовану Аппелу (сину Јосифу Апела, унук Јована Апела), који је откупио делове од сувласника и постао једини власник. Настаје нишка пивара „Апеловац“ Јована Аппела.

1946

1950

1957

1961

1962

1966

1967

1968

1970

1972

1975

ГОДИНА 1975.

Реализован нови инвестициони програм. Повећање капацитета, проширење тржишта, раде се хемијске и микробиолошке анализе, неопходне за праћење квалитета пива. Укупно 212 запослених

1994

2016

ГОДИНА 2016.

Нишко пиво враћено је на тржиште у јуну 2016. Негујући дух традиције оригиналне рецептуре Јохана Аппела, оно данас поштује врхунске стандарде квалитета које његови потрошачи заслужују

2018

2020

MONOGRAPH

One hundred years

NIŠKE PIVARE

Download

CONTACT US

FREE CONSUMER INFO LINE

CALL US

0800 077 770

Or Email Us Now

OUR BULLETIN

Sign up for our newsletter

Thank you for your message. She has already been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
Go to Top