Пивара доживљава препород. Нови инвестициони подухват, нова флаширница и подрум за „сазревање пива“. Нови вариони подрум, нови парни котао на мазут.