„Нишка пивара“ е един от основателите на сдружение „Домашни пивоварни“ – сдружение на малките и средните пивоварни в Сърбия, което обединява малките и средните пивоварни и производителите на бирарски суровини в Сърбия.
Сдружението се ангажира с традиционния начин на производство на бира, развитието на местното пивоварство с производство и използване на местни суровини, както и с популяризирането на консумацията на родна бира по отговорен начин.