Членовете на сдружението „Домашни пивоварни“ посетиха своя член Петровец д.o.o. в Бачки Петровац – единствения домашен производител на хмел с традиция от три века.

Неговите амбиции за увеличаване на производството през следващите години с нови насаждения бяха подкрепени от членове и представителите на сдружението „Домашни пивоварни“, за да се осигури надеждно снабдяване с качествен домашен хмел като основна суровина за производството на бира.