Стопанската камара на Сърбия – Регионална стопанска камара в Ниш удостои „Нишка пивара“ с годишна награда за специален принос в икономиката на региона. Освен „Нишка пивара“, това значително признание получиха и компаниите „Ас Велпро“ от Долен Душник и „Телекомуникация“ от Блаце.
Директорът на „Нишка пивара“ Деян Иванович посочи, че годината беше пълна с предизвикателства за бизнеса, особено за пивоварната индустрия.
„Имахме големи колебания в работата си, така че беше предизвикателство да се адаптираме към новите пазарни условия“, заяви Деян Иванович пред медиите.


През 2020 година „Нишка пивара“ работи по разширяването на пазара и не намали броя на служителите си, дори нае определен брой нови работници и сега те са около 140.
„Нишка пивара“ успешно се позиционира на пазара на региона, в който работи, но и нас удари тази година. Надяваме се, че следващата година ще бъде много по-успешна и по-предвидима“, добави накрая директорът на „Нишка пивара“ Деян Иванович.