Експертният екип на „Нишка пивара“, отговарящ за производството и управлението на качеството, посети втория международен научен симпозиум „Пиво, пивоварни суровини“, проведен в Зренянин от 27 до 30 август 2018 г.

Симпозиумът беше открит от министъра на образованието, науката и технологичното развитие Младен Шарчевич, който подчерта, че една от целите на симпозиума е да се направи критичен преглед на ситуацията, проблемите, мястото и ролята на бирената промишленост в Сърбия.

“„Тази проява е важна не само от икономически аспект, но и от научен. Тук се събраха учени от целия регион. Има участници от Словения, Чехия, Словакия, Хърватия и Македония. Техният опит в тази област е много важен“,  подчерта министърът.

 

„Нишка пивара“ непрекъснато следи новите научни постижения, така че симпозиумът беше отлична възможност за обмен на знания и опит с изтъкнати учени, технолози, агрономи, производители и предприемачи.