Обавештење о обради података за пословне партнере

1. Обрада података

“Нишка пивара” д.о.о. Ниш, Игманска бб Ниш, МБ: 21111104, ПИБ : 109011730, као привредно друштво посвећено заштити ваших личних података и поштовању важећих прописа о заштити података, посебно Закон о заштити података о личности (“Службени гласник РС”, бр. 87/2018) у даљем тексту “ЗЗПЛ”.
Сходно томе, обрађујемо само личне податке на основу позитивних законских прописа или сагласности субјекта података.
Овим обавештењем објашњавамо које информације (укључујући и личне податке) обрађујемо у вези са пословним односом између вас и нас.
Пословним партнерима сматрају се компаније, функције или лица са којима имамо уговорне односе односно друге пословне контакте и односе.

2. Подаци које обрађујемо

За потребе нашег пословања обрађујемо податке наших пословних партнера односно купаца и даваоца услуга-добављача. Ако ови подаци омогућавају извођење закључака о физичком лицу, нпр. уколико обрађујемо информације о предузетнику као пословном партнеру, онда су то лични подаци. Независно од правне форме пословних партнера обрађујемо и податке о контакт особама наших пословних партнера. Обавештење о обради податак треба да буде доступно особама које су укључене у пословне односе са нама ткзв. контакт особе.
Основни подаци које обрађујемо о нашим пословним партнерима, односно пословном односу са нама као и особама за контакт укључују:

 • -све информације које можемо издвојити из јавно доступних извора о нашем пословном партнеру као што су име, адреса или друге податке о контакту;
 • -све информације које нам се пружају током успостављања пословног односа;
 • -информације које су нам достављене преко “контакт особе” као нпр. детаљи на визит карти која нам је дата, телефонски позив, е-маил адреса;

Подаци о успешности које обрађујемо о нашим пословним партнерима током пословног односа, а што не подразумева само ажурирање основних података, укључују:

 • -информације о активностима пословног партнера до којих можемо доћи сами или путем трећих страна из јавно доступних извора;
 • -информације које пружа пословни партнер или “контакт особа” током пословног односа;
 • -информације о извршавању уговорних обавеза на основу уговорног односа;
 • лични подаци који нам се пружају у току пословног односа од стране пословног партнера, “контакт особе” или трећег лица.
3. Сврха и правни основ обраде личних података

Ми вршимо обраду основних података и података о успешности ради извршења уговорних обавеза са пословним партнерима или пред-уговорних мера у складу са чланом 12 став 1 ЗЗПЛ. Независно од правне форме наших пословних партнера вршимо обраду основних података и података о успешности који се односе на једно или више лица задужених за контакт у циљу нашег легитимног интереса током реализације пословног односа, на основу члана 12 став 1 тачка 6 ЗЗПЛ.
Можемо обрађивати основне податке и податке о успешности ради извршења законских обавеза којима подлежемо, а таква обрада заснован је на члану 12 став 1 тачка 3 ЗЗПЛ. Законске обавезе могу посебно обухватити обавезно обелодањивање личних података државним органима.
Личне податке обрађујемо, у мери у којој је потребно (поред обраде у сврху пословног односа или усклађивања са законским обавезама) у сврху наших легитимних интереса или легитимних интереса треће стране на основу члана 12 став 1 тачка 6 ЗЗПЛ.
Легитимни интерес може укључивати :

 • процес интерне администрирације података пословних партнера
 • превенција и истрага кривичних дела
 • подношење или одбрана од тужби и поступака
 • одржавање сигурности наших објеката и инфраструктуре
 • одржавање сигурности за наше системе информационих технологија
 • управљање и будући развој наших пословних активности

Ако физичком лицу пружимо могућност давања сагласности за обраду личних података, личне податке које покрива сагласност обрађујемо за сврхе наведене у таквој сагласности на основу члана 12 став 1 тачка 1 ЗЗПЛ.
Изјава о давању сагласности је увек добровољна. Сагласност може бити повучена у било ком тренутку са важењем у будућности, нпр. путем обавештавања путем поште, или е-поште користећи информације о контакту наведеним у тачки 8. овог обавештења о обради података;

4. Пружање основних података

Пружање основних података и података о успешности прецизираних у тачки 2. је неопходно за закључивање и одржавање пословног односа са нама, осим ако није другачије назначено пре или при прикупљању података. Без пружања ових података, нисмо у могућности да закључимо и одржавамо пословни однос са вама.
Ако сакупимо додатне податке од вас, обавестићемо вас да ли је пружање таквих информација засновано на законској или уговорној обавези или неопходно за извршење уговора.

5. Приступ личним подацима

Лични подаци генерално се обрађују унутар привредног друштва. У зависности од категорија личних података, само одређени сектори имају приступ вашим личним подацима. То су посебно Сектор продаје, Финансијски сектор, Сектор за опште, правне и кадровске послове, и – ако се подаци обрађују путем наше ИТ инфраструктуре – такође и наш ИТ сектор. Приступ личним подацима је ограничен на функције и степен потребан за сврху обраде.
Ако и до мере дозвољене законом, можемо пренети Ваше личне податке на примаоца изван нашег привредног друштва. Такви екстерни примаоци могу уклјучивати пружаоце услуга који на основу засебних уговора са нама пружају одређене услуге које могу укључивати и обраду личних података као и приватне или јавне органе, у мери у којој смо дужни пренети ваше личне податке на основу наше законске обавезе.

6. Пружање основних података

Током трајања пословног односа генерално не користимо аутоматизовано доношење одлука, укључујучи и профилисање у смислу члана 38 ЗЗПЛ. Уколико бисмо се одлучили за примену таквог процеса у будућности, у складу са позитивним законским прописима, сваки субјекат података би о томе био обавештен.

7. Пренос података у земље ван ЕУ / ЕЕА

Лични подаци се обрађују у Европској унији или Европској економској области. Не постоји намера да се врши пренос личних података у друге државе.

8. Рок чувања података

Генерално, чувамо личне податке све док имамо оправдани интерес за задржавање таквих података и у ситуацијама када постојећи интерес субјекта података да се уздржимо од даље обраде не преовлађује.
И без оправданог интереса, можемо наставити са чувањем података ако постоји законска обавеза (нпр. придржавање законских обавеза задржавања).
Бришемо личне податке без предузимања било какве радње од стране субјекта података уколико даље задржавање није неопходно у сврху за коју су подаци прикупљени или на други начин обрађени или ако даље задржавање није другачије дозвољено законом.
Генерално, основни подаци и додатни подаци прикупљени за потребе пословног или другог уговорног односа задржавају се до истека уговорног односа.
Подаци се бришу у сваком случају ако су циљеви за сакупљање или обраду постигнути. Овај тренутак може бити након завршетка пословног или уговорног односа са нама. Ако се лични подаци морају сачувати због поштовања законске обавезе, такви подаци се задржавају до краја одговарајућег периода задржавања. Ако се лични подаци обрађују само због усклађивања са законском обавезом задржавања, приступ таквим подацима је обично ограничен, тако да су подаци доступни само ако је потребно у сврху задржавања.

9. Право на приговор субјекта података

Сваки субјекат података има право да у било ком тренутку уложи приговор на обраду својих личних података на основу члана 37 сагласно члану 12 став 1 тачка 6 ЗЗПЛ.
Уколико буде поднет такав приговор нећемо вршити даљу обраду личних података подносиоца приговора, осим уколико нисмо у могућности да докажемо легитимне разлогеза даљу обраду који имају већу тежину, садрже већа права и слободе од субјекта података, или је обраданамењена одбрани или спровођењу законских потраживања.
Уколико обрађујемо личне податке у циљу вршења директног маркетинга субјекат података има право на приговор у било ком тренутку на обраду личних података у сврху таквог рекламирања. Уколико субјекат података уложи приговор на обраду због коришћења истих у маркетиншке сврхе, лични подаци се више неће обрађивати у те сврхе.
Субјект података може :

 • захтевати приступ својим личним подацима, члан 26 ЗЗПЛ;
 • затражити исправљање нетачних личних података, члан 29 ЗЗПЛ;
 • затражити брисање својих личних података, члан 30 ЗЗПЛ;
 • захтевати ограничење обраде својих личних података, члан 31 ЗЗПЛ;
 • искористити право на преносивост података, члан 36 ЗЗПЛ;
 • уложити приговор на обраду својих личних података, члан 37 ЗЗПЛ;
 • поднети приговор у вези са руковањем личним подацима надлежном надзорном органу, члан 82 ЗЗПЛ.

У случају додатних питања, лице на које се подаци односе може нам се обратити :

 • препорученим писмом на адресу “Нишка пивара”д.о.о. Ниш, Игманска бб, 18 000 Ниш
 • електронском поштом на е-маил адресу office@niskapivara.rs
 • телефоном на број 018 4 505 200
Промене обавештења

Уколико дође до промене начина руковања вашим подацима о личности, ово обавештење ће бити ажурирано. Измене ће бити објављене на овој страници те предлажемо да често проверавате да ли је било ажурирања.

Ажурирано јула 2019.године